Miło jest się czasem pochwalić. Korzystając z okazji, właśnie to robimy :)

Mums from London
http://mumsfromlondon.com/p/dekoruj-z-happinopl.html
Czerwiec 2012